06 - 43 24 71 88 esther@virtual-es.nl
fotoboek binnen kijken bij

Jumbo Bouma 25-jarig jubileum 

Naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de 2e generatie heb ik dit fotoboek in opdracht van de jongste generatie mogen maken.

In het boek in tekst en beeld de geschiedenis van drie generaties, van kruidenier tot supermarkt, met o.a. een tijdlijn en bijdragen van (oud-)medewerkers en klanten. De overhandiging was een mooi moment om even stil te staan bij de trots op wat er bereikt is en waar ze nu als familiebedrijf staan.

Het hele traject heeft een jaar geduurd, van opdracht tot resultaat. De familie werd zich bewust van de invloed van de historie en de gesprekken met mij waren een aanleiding om ook met elkaar meer te benoemen en te bespreken.

Alle naasten en direct betrokkenen hebben een exemplaar ontvangen, terwijl er voor de medewerkers gelijktijdig een magazine is gemaakt met iets aangepaste inhoud.