06 - 43 24 71 88 esther@virtual-es.nl
fotoboek vormgeven

CDA Gelderland

Als fotograaf heb ik meegewerkt aan een project van het CDA in de provincie Gelderland.

In een groot aantal Gelderse gemeenten volgde ik een dag lang een inwoner bij haar of zijn activiteiten. Doordat je zoveel tijd samen doorbrengt ontstaat een vertrouwde sfeer.

Resultaat is het boek ‘Gelderse Gezichten’, in navolging van het welbekende Gelderse Streken, met mooie fotoreportages, vergezeld van korte teksten. Het boek geeft een goed beeld van Gelderse inwoners met affiniteit voor het CDA. Wie zijn zij, hoe wonen zij, wat doen zij? De vormgeving komt in dit specifieke geval niet van mij.